Priser & Booking

PRISER & BOOKING

Ved booking godkender du vores afbudspolitik, som du også får tilsendt på mail efterfølgende

sammen med andre vigtige informationer. Læs venligst denne mail igennem!


BEMÆRK:

Det er kun muligt at booke neglebehandlinger gennem bookingsystemet,

da jeg på nuværende tidspunkt ikke udføre de andre behandlinger der findes på siden grundet pladsmangel.


Ønsker du en akut-tid eller hjælp til din booking
så kontakt mig (Kit) på tlf: 60192019 eller mail: Kontakt@provokatoer.dk .